Udgifter til behandling, medicin m.v. efter piskesmæld

Behandlingsudgifter

Det er er en betingelse for at få udgiften til behandling dækket, at den pågældende behandlingsform er godkendt af den offentlige sygesikring. Som eksempler på behandlingsformer, hvor du kan få dækket udgifter er kiropraktor, fysioterapeut og lægehenvist psykologbehandling.

Udgifter til behandling kan maksimalt kræves dækket for perioden frem til der eventuelt er fastsat et varigt mén. Generelt er det en betingelse for dækning af udgifter, at behandlingsformen er helbredende og ikke kun lindrende. Derfor er f.eks. massage og lignende ikke omfattet.

Udgifter til medicin

Du kan få dækket de udgifter du har til medicin efter piskesmældet. Det er dog en betingelse, at der er tale om lægeordineret medicin. Har du i forbindelse med piskesmældsulykken eksempelvis brug for medicin, der kan købes i håndkøb er det nødvendigt, at få din læge til at skrive en recept på den pågældende medicin.

Transportudgifter

Du kan også få dækket omkostninger til transport til og fra behandlinger og lægeundersøgelser i forbindelse med dit piskesmæld.

Godt råd!

Huske altid at gemme de originale kvitteringer. Det er nødvendigt for at få udgiften refunderet.