Svie og smerte efter piskesmæld

Svie og smerte efter piskesmældEr du sygemeldt efter at have fået et piskesmæld er du som udgangspunkt berettiget til at få godtgørelse for svie og smerte. Det gælder både i tilfælde af en hel eller delvis sygemelding.

Hvor meget er godtgørelsen for svie og smerte?

Godtgørelsen er en fastsat takst der reguleres årligt og i 2016 udgør 190 kr. pr. sygedag. Godtgørelsen for svie og smerte kan samlet set maksimalt udgøre 73.500 kr. svarende til godt 12 måneder. Den øvre grænse gælder uanset hvor længe du faktiske er sygemeldt efter piskesmældet.

Hvor længe kan jeg få godtgørelse for svie og smerte?

Som hovedregel kan du få godtgørelse frem til tidspunktet, hvor du genoptager arbejdet i samme omfang som før piskesmældsulykken, eller frem til tidspunktet hvor du får fastsat et eventuelt varigt mén.

Hvad hvis jeg kun genoptager mit arbejde delvist?

Som udgangspunkt kan du fortsat få godtgørelse for svie og smerte, hvis du kun delvist har genoptaget dit arbejde. Det kræver dog som regel, at der samtidig foretages en eller anden form for lægelig behandling.

Er det et krav at man er sengeliggende?

Nej, det er ikke et krav. Tidligere har der været forskellige satser afhængigt af om man var sengeliggende eller oppegående i sygeperioden, men denne sondring foretages ikke længere.

Hvornår får jeg godtgørelsen udbetalt?

Forsikringsselskaberne udbetaler typisk godtgørelse for svie og smerte nogle måneder efter ulykken.

Skal jeg betale skat af godtgørelsen?

Nej, godtgørelse for svie og smerte er ikke skattepligtig. Såfremt du får renter af godtgørelsen er disse skattepligtige.