Piskesmæld og forsikring – er du forsikret?

Piskesmæld og forsikringHvis du har fået en piskesmældsskade efter at have været involveret i for eksempel et trafikuheld, har du som udgangspunkt krav på erstatning fra modpartens ansvarsforsikring. I Danmark er det nemlig lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring på sin bil.
Solouheld
Hvis du har været ude for en soloulykke, hvor du var fører af bilen og kom til at køre ind i et træ eller i grøften, fordi det var glat på vejen, er det en anden sag. I den situation kan du ikke kræve erstatning fra modpartens ansvarsforsikring, for der er ingen ansvarlig skadevolder. Du kan dog muligvis alligevel være berettiget til erstatning fra din egen ulykkesforsikring eller eventuel førerulykkesforsikring.

Flugtbillist og forsikring

Hvis din piskesmældsskade er opstået efter et uheld, hvor modparten enten stak af fra ulykken eller ikke har en ansvarsforsikring, kan du kræve erstatning fra Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM), der er det danske grønkortbureau. DFIM behandler sager og yder erstatning for skader forvoldt af ukendte og uforsikrede motorkøretøjer i Danmark og i udlandet. Foreningens medlemmer er alle forsikringsselskaber, der tegner ansvarsforsikringer for motorkøretøjer.

Egen skyld

En del uheld anmeldes aldrig til forsikringsselskaberne, fordi folk selv har været skyld i uheldet og ordner sagen privat. Det kan være, at de er flove over at have forvoldt en ulykke eller synes, at det er nemmere eller billigere på den måde. Du skal dog være opmærksom på, at selvom du selv var skyld i færdselsuheldet ved for eksempel ikke at overholde færdselsreglerne, er det sjældent, at din erstatning fra ansvarsforsikringen nedsættes.

Hvad kan jeg få i erstatning?

Erstatningsansvarsloven fastsætter, hvad du kan få i erstatning. Du kan få godtgørelse for svie og smerter, dog maksimalt 71.500 kr. svarende til 185 kr. pr. sygedag. Satserne reguleres årligt. Hvis du er sygemeldt i en længere periode, kan der blive tale om et løntab, og det kan du søge at få dækket af skadevolders ansvarsforsikring. Det kan være svært for hjemmegående og pensionister at dokumentere en sygeperiode, men det står fast, at et forsikringsselskab ikke selv kan ’raskmelde’ en person. Hvis du har udgifter til medicin, behandling eller kørsel på grund af din piskesmældsskade, kan du få dækket disse udgifter gennem forsikringen. Hvis din piskesmældsskade er så alvorlig, at du får varige mén, kan du også have ret til erstatning. Méngraden skal dog være mindst 5% for at få erstatning. Der er også tilfælde, hvor skaderne efter et piskesmæld er så alvorlige, at de har indflydelse på din fremtidige arbejdsevne. Du kan i så fald få erstatning for et varigt indkomsttab. Sidst, men ikke mindst kan der blive tale om erstatning i forbindelse med dødsfald. Det er dog mindre relevant i forbindelse med piskesmældsskader.

Dokumenter din skade

Sørg for at få din skade efter piskesmæld dokumenteret i din sygejournal på skadestuen eller hos din egen læge. Som regel skal symptomerne på en piskesmældsskade opstå inden tre døgn efter ulykken for at anerkendes som en piskesmældsdiagnose. Det kan være svært at få anerkendt sådan en diagnose, hvis uheldet og følgerne først oplyses på et senere tidspunkt.

Husk at anmelde din skade

Snyd ikke dig selv ved ikke at anmelde din skade. Forældelsesloven fra 2008 siger, at et erstatningskrav bliver forældet efter tre år. Det betyder, at du efter tre år ikke længere vil kunne gøre et erstatningskrav gældende overfor skadevolders ansvarsforsikring. Mange skadesramte snyder sig selv ved ikke at få anmeldt deres skade, fordi de tror, at de ikke er berettiget til erstatning, fordi de selv var skyld i ulykken, eller fordi de ikke ved, at de kan få erstatning fra DFIM. Det er derfor vigtigt at få anmeldt en skade så hurtigt som muligt, så du ikke risikerer at gå glip af den erstatning, som du har krav på.