Piskesmæld og erstatningens størrelse – hvad kan du få i erstatning?

Piskesmæld erstatningsbeløbErstatningens størrelse i forbindelse med en piskesmældsskade afhænger naturligvis af omfanget af det piskesmæld du har fået. Symptomerne er ikke altid entydige og for at foretage en graduering af piskesmældsskaden har man inddelt piskesmæld i 5 kategorier, den såkaldte WAD-graduering. WAD er en forkortelse af Whiplash Associated Disorders.

Grad 0

Her er patienten symptomfri.

Grad 1

Ingen kliniske fund. Smerter og stivhed i nakken.

Grad 2

Smerter og stivhed i nakken samt nedsat bevægelighed.

Grad 3

Smerter og stivhed i nakken samt neurologiske fund, herunder f.eks. nedsatte reflekser, nedsat kraft eller nedsat følsomhed i huden.

Grad 4

Knoglebrud eller forskydninger af nakkehvirvlerne.

WAD-gradueringen tager sit udgangspunkt i de muskel-skeletmæssige problemer. Der tages derfor ikke bl.a. ikke højde for kognitive symptomer så som træthed, hukommelses og koncentrationsbesvær. I praksis tages der dog også højde for kognitive symptomer når erstatningen skal udmåles.

Der er flere tusinde piskesmældsskader om året i Danmark. Langt de fleste af skaderne kan henføres til kategori 1 og 2.

Hvilke typer af erstatning / godtgørelse kan man få?

Svie og smerte

Så længe du er helt eller delvist sygemeldt på grund af ulykken kan du få godtgørelse for svie og smerte. Godtgørelsen udgør kr. 190,00 år sygedag.

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du har mistet indtægt på grund af piskesmældet er du berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Erstatningen svarer til den faktiske nedgang i indkomsten.

Varigt mén – méngrad

Hvis du får en varig skade på grund af piskesmældsulykken kan du være berettiget til godtgørelse for varigt mén. Godtgørelsen opgøres på baggrund af en fastsat méngrad. Hver méngrad udløser en godtgørelse på kr. 8.600. Du skal som minimum have en méngrad på 5% for at få godtgørelsen. En méngrad på 5% medfører således en godtgørelse på kr. 41.500.

Tab af erhvervsevne

Hvis din erhvervsevne er varigt nedsat har du mulighed for at for erstatning for dette erhvervsevnetab. Erstatningen udregnes konkret i forhold til den indkomstnedgang du har fået på grund af piskesmældet.