Hvad er et piskesmæld?

Hvad er Lavenergitraume ?Et piskesmæld opstår, når du i fx et trafikuheld får kastet dit hoved frem og tilbage. Skaden er en forstrækning af halsens- og nakkens bløddele.

Det er med den nuværende teknologi ikke muligt at påvise piskesmældsskader, eftersom de ikke kan ses på et røntgenfoto, CT- eller MR-scanningsbillede. Det er endnu heller ikke muligt at forklare, hvorfor nogle mennesker oplever piskesmældslignede gener efter et sammenstød, mens andre ikke får piskesmældsskader ved samme skadestype.

Symptomerne i forbindelse med et piskesmæld kan være meget forskellige, men der er oftest tale om smerter og spændinger i nakke og skulder, hovedpine, træthed, svimmelhed, hukommelsestab, søvnproblemer og koncentrationsbesvær. Disse symptomer er de typiske i forbindelse med en piskesmældsulykke, men selvom du har andre mere atypiske symptomer, så kan du muligvis stadig opnå erstatning for din skade.

Eftersom det ikke er muligt videnskabeligt at bevise ens symptomer/gener fra en piskesmældsskade, så stilles der større krav til ens øvrige bevis for, at man bør opnå erstatning for sin skade. Selvom der i forbindelse med en piskesmældsskade stilles større krav til skadelidtes bevis, så er piskesmældsskader i dag anerkendt i den danske erstatningsret, hvorfor man kan få erstatning for sin skade så længe, at man oppebærer beviset herfor.

Årsagssammenhæng

Der er som nævnt generelt et skærpet krav til årsagssammenhængen, hvis du har pådraget dig en piskesmældsskade i forbindelse med et trafikuheld.
Hvis du skal opnå erstatning for et piskesmæld forårsaget ved et trafikuheld ved lav hastighed, så stilles der endnu større krav til, at der er årsagssammenhæng mellem ulykken og den indtrådte skade. Dette skyldes, at når tilskadekomsten sker ved lav hastighed, så udsættes skadelidte for en mindre kraftpåvirkning end ved ulykker med højere hastighed. Se den uddybende artikel Piskesmæld og årsagssammenhæng.

Momenter, der indgår i bevisbedømmelsen:

Hastigheden er ikke det eneste moment, der indgår, når det skal vurderes, hvorvidt dit krav er erstatningsberettiget. Det er op til den dig som skadelidt at bevise, at der er årsagssammenhæng mellem den indtrådte piskesmældsskade og ulykken. Momenter såsom de nedenstående indgår på lige vilkår med hastigheden.

  • Alder.
  • Køn.
  • Bilen og dens struktur (er der anhængertræk på osv.?)
  • Skadelidtes siddestilling ved ulykken (foroverbøjet, drejet hoved m.v.).
  • Generne/symptomernes opståen (72-timer for styrket bevis).
  • Typiske kontra atypiske piskesmældssymptomer.
  • Se artiklen Piskesmældsskader og årsagssammenhæng for yderligere momenter.

Undergrænse for hastighed og lavenergitraume

Der er ikke nogen lovbestemt undergrænse. Det er derimod af Retslægerådet udtalt, at der ikke kan fastlægges nogen konkret undergrænse, idet der ikke er nogen videnskabelig måde, hvorpå man kan fastslå, hvilken hastighed kan give hvilke skader – og hvornår der kan blive tale om varig skade. Det er altså op til en konkret vurdering i hvert piskesmældstilfælde, om den skadelidte kan få erstatning for sin skade.

Vurderingen er afhængig af, at du som skadelidt kan godtgøre, at du har pådraget dig et piskesmæld, og at du har pådraget dig dette piskesmæld ved din ulykke med lav hastighed. Der er dog i praksis eksempler på, at der er givet erstatning ned til en hastighed på 10 km/t. I disse tilfælde har skadelidte imidlertid også ført en god årsagssammenhængsbevisførelse.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få erstatning for din piskesmældsskade, så bør du kontakte en advokat med speciale i personskadeerstatning.