Gentoptagelse af piskesmældssag

Genoptagelse af piskesmældssagDet er som udgangspunkt vanskeligt at få en erstatningssag genoptaget. Under visse forudsætninger kan en piskesmældssag dog genoptages, selvom den er afsluttet, og erstatning er udbetalt. Du kan nedenfor læse mere om, under hvilke forudsætninger der eventuelt er mulighed for at få en erstatningssag om piskesmæld genoptaget.

Genoptagelse ved yderligere tab af erhvervsevne

En sag kan muligvis genoptages, hvis der efter sagens afslutning er sket en væsentlig ændring i din indtjening, på grund af din reducerede erhvervsevne, så du har ret til en større erstatning for tabt erhvervsevne. En genoptagelse kan også ske som følge af, at du mister dit flexjob og sendes på førtidspension. I så tilfælde vil din indkomst ligeledes formentlig være væsentlig ændret. Det er dog et krav at det kan bevises, at det yderligere erhvervsevnetab kan henføres til piskesmældsskaden.

Kan et piskesmæld forværres og méngraden forhøjes?

I retspraksis det er fastslået, at en piskesmældsskade som udgangspunkt ikke kan forværres med tiden. Denne hårde praksis medfører, at det er meget vanskeligt, at forhøjet en tidligere fastsat méngrad. Den eneste mulighed for at genoptagelse af en piskesmæld er således, hvis der indtræder en væsentlig forværring af din erhvervsevne.

Kan sagen genoptages efter udløbet af forældelsesfristen?

Som udgangspunkt gælder der en forældelsesfrist på 3 år. Forældelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor du burde have den fornødne viden om at du havde et erstatningskrav. I situationen hvor du ønsker at få en sag genoptaget på grund af yderligere forringelse af din erhvervsevne regnes forældelsesfristen fra det tidspunkt, hvor forringelsen kan konstateres.