Erstatningsadvokat

Kan vores erstatningsadvokater hjælpe dig?

Erstatningsadvokat
Hvis du har været udsat for en patientskade, et trafikuheld, piskesmæld, en fritidsulykke / sportsskade kan du få hjælp fra en erfaren erstatningsadvokat der kan hjælpe dig med at få den erstatning du er berettiget til. Vi har specialiseret os i erstatningsret, og har mange års erfaring inden for dette område.

Hvornår skal du bruge en erstatningsadvokat?

Det er vigtigt, at du kontakter en advokat, som er specialist i erstatningsager så hurtigst muligt, efter at du er kommet til skade. Vi kender proceduren i personskadesager og de forhold, som man skal være meget opmærksom på, for at du kan få den optimale erstatning.

Hvad kan du få i erstatning?

De almindelige erstatningsposer er godtgørelse for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén og tab af erhvervsevne. Du kan læse meget mere om de enkelte erstatningsposter her.

Gode råd for at opnå erstatning

  • Kontakt skadestue eller egen læge hurtigst muligt efter ulykken. Der gælder nemlig en hovedregel om, at hvis den skadelidte ikke kan dokumentere straks-symptomerne inden for 72 er det meget vanskeligt, at opnå erstatning. Det er også vigtigt, at bede om kopi af journalen og undersøg om samtlige symptomer bliver noteret i lægejournalen umiddelbart efter ulykken.
  • Det er også vigtigt i den efterfølgende periode, at gå til din læge når du oplever smerter og symptomer. I forhold til din erstatningssag er det ikke nogen god idé, at “bide smerten i sag”.
  • Sørg for at sikre bevismateriale fra ulykken. Du kan f.eks. tage billeder af ulykkesstedet og notere oplysninger om eventuelle vidner m.v.
  • Husk at anmelde skaden til samtlige involverede forsikringsselskaber. Det er en god idé, at være meget detaljeret med hvilke symptomer og gener du har.

Stå ikke alene mod forsikringsselskabet

Du og forsikringsselskabet har grundlæggende modsatrettede interesser. Forsikringsselskabet har en væsentlig økonomisk interesse i at udbetale så lidt erstatning som muligt. Dette kan medføre, at du som skadelidt ikke kan være sikker på at få den erstatning du er berettiget til. Det er derfor ofte en god idé, at få en erfaren erstatningsadvokat til at vurdere din sag.

Gratis samtale eller gratis vurdering af din erstatningssag

Du kan hos Hviid Erstatningsadvokater altid få en gratis samtale med en erfaren erstatningsadvokat. Vi vil gerne give dig en vurdering af dine muligheder for at opnå erstatning i forbindelse med din erstatningssag. Herefter kan vi aftale det eventuelle videre forløb hvis du ønsker at vi skal hjælpe dig videre med at opnå erstatning. Klik på “gratis vurdering” her på siden og udfyld oplysningsskemaet. Du er også altid velkommen til at ringe til os på tlf. 76 30 89 99.

Landsdækkende erstatningsadvokater

Hviid Erstatningsadvokater har afdelinger i Aarhus, Odense, Kolding og Vejle, men har klienter fra hele Danmark. Det er således helt uden betydning om du bor i København, Aalborg, Svendborg, Esbjerg eller et andet sted i landet.

Du er meget velkommen til at se vores video med gode råd, når du lige har været udsat for en ulykke.