Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter piskesmæld

Tabt arbejdsfortjeneste ved piskesmæld

Er du i en periode efter piskesmældsulykken, helt eller delvist, ude af stand til at arbejde og dermed mister indtægt, er du berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Hvor stor er erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste?

Erstatningen skal medføre at du bliver stillet økonomisk som om ulykken ikke var indtruffet. Modtager du f.eks. sygedagpenge har du ret til differencen mellem din normale løn og sygedagpengesatsen.

Hvor længe har jeg ret til erstatning?

Du har som udgangspunkt ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste frem til du er i stand til at genoptage dit arbejde.

Har jeg ret til tabt arbejdsfortjeneste som selvstændig?

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, er du velkommen til at kontakte advokat Anne Hviid.